Dienstenpakket Immo

Voor    Immokantoren    en    Notariaten : Dienstenpakket    Immo

U heeft een nieuw pand in portefeuille ; 

Er zijn een aantal gegevens die U nodig heeft om op een succesvolle manier te kunnen adverteren, en kandidaat-kopers of -huurders correct te informeren.

Het Dienstpakket Immo dat ik u aanbied omvat :

   • Een EPC : verplicht bij verkoop en verhuur van een woning.
   • Een grondplan : duidelijk leesbaar voor iedere leek, met correcte informatie.
   • Een fotoreportage : de eerste indruk maakt U maar één keer.

Het Dienstenpakket Immo richt zich zowel op particulieren die hun pand zonder makelaar willen aanbieden, als op professionelen in de Immosector en het notariaat.

Professionelen

Ik bied U een Dienstenpakket Immo aan waarin een aantal diensten vervat zitten die U zelf ook steeds moet aanbieden aan uw klant, indien U een nieuw pand in portefeuille neemt. Door dit als pakket uit te besteden bespaart U niet alleen directe kosten, maar ook tijd en rompslomp door het niet meer gefragmenteerd (al dan niet in eigen beheer) te moeten uitvoeren en verzamelen van deze gegevens.

U en uw personeel moeten zich bezig houden met de taken die voor U geld opbrengen ; nieuwe klanten werven en panden in portefeuille verkopen.
Al de tijd die ze moeten besteden aan extra bureauwerk en verplaatsingen brengt geen geld op :

   • Afspraken vastleggen en opvolgen met externen en klanten.
   • Meerdere verplaatsingen moeten doen om foto’s te maken, of gegevens van het pand te verzamelen.
   • Gegevens en foto´s bewerken voordat ze gepubliceerd kunnen worden.

Hoeveel uren per dag spendeert uw personeel hieraan?

Hoe goed voeren ze deze verplichte maar tijdverslindende taken eigenlijk uit?

Is dit ook een frustratie zowel voor U als voor hun?

Dit zijn allemaal taken waar een immoprofessioneel geen geld mee verdient. Het neemt hem of haar enkel waardevolle tijd af van de hoofdtaak ; Een zo goed mogelijke service bieden aan klanten.

Als zelfstandig ondernemer en industrieel ingenieur heb ik zelf een ruime ervaring met immoprojecten. Deze projecten heb ik in eigen beheer volledig uitgevoerd, van planning tot oplevering. Deze omvatten zowel nieuwbouw als renovaties, van de meest uiteenlopende soorten.

Daarom kan ik zeggen dat ik relevante kennis en kwaliteiten heb voor de diensten die ik U aanbied. In tegenstelling tot vele andere EPC-deskundigen heb ik dus de juiste achtergrond in opleiding en professionele ervaringen. Deze helpen me om U op een snelle en juiste manier bij te staan in de diensten die U van me kan verwachten.

Vermits er een aantal zaken zijn die U steeds weer nodig heeft om panden van uw klanten in beheer te nemen, wil ik deze in gebundelde vorm aan U aanbieden ;

Dienstenpakket Immo omvat :

1/ EPC-certificaat

Dit verplicht document kan ik U aanbieden met de zekerheid dat het correcte energieprestatiepeil wordt berekend.

Voor meer info kijk op de pagina EPC.

2/ Grondplan

Een 2D grondplan met de juiste afmetingen (bruto en netto), met aanduidingen van iedere ruimte (benaming en binnenafmeting), en een tabel met opsomming voor iedere ruimte van het netto vloeroppervlak, muuroppervlak en ruimteomtrek. Ook dit wordt in handig fotoformaat aangeleverd zodat U het zonder meer op iedere site als foto kan uploaden. Voor de leek geeft dit meteen een duidelijk en overzichtelijk beeld van het pand.

Voor meer info en voorbeelden kijk op de pagina Grondplan.

3/ Fotoreportage

Een volledige fotoreportage van het pand, die een duidelijk beeld geeft van binnenzijde (2 foto’s per kamer vanuit tegenoverliggend standpunt), buitenzijde, detailelementen, en omgeving. Juist belicht, en met de juiste invalshoek. U kan maar één keer een eerste indruk maken! Beeldkwaliteit en formaat zijn vrij te kiezen. Deze worden aangeleverd in een voor U handig fotoformaat dat U makkelijk op uw eigen en andere sites kan publiceren. Op iedere foto wordt ook uw watermerk en een beschrijving van de locatie binnen het pand aangebracht. Hiervoor gebruik ik professionele fotoapparatuur, en de foto’s worden in Adobe Lightroom 5 beheerd en bewerkt.

Voor meer info kijk op de pagina Fotoreportage.
Voor voorbeelden kijk op de pagina Galerij.

 

 

De voordelen voor U zijn legio :

-U hoeft deze praktische diensten niet meer zelf uit te voeren. U bespaart tijd (en (personeels-)kosten) die U kan gebruiken voor uw belangrijkste activiteiten : klanten werven en panden verkopen!

-U hoeft deze diensten niet meer gefragmenteerd uit te besteden. U heeft één aanspreekpunt om alles zoals het hoort aangeleverd en uitgevoerd te krijgen. Één opdracht volstaat!

-U hoeft uw klant niet meer lastig te vallen voor meervoudige afspraken. Alles kan in één afspraak geregeld worden!

 Tarief Dienstenpakket Immo :

Er wordt geen onderscheid gemaakt in type bebouwing.
De prijs is enkel afhankelijk van de Bruikbare Vloeroppervlakte (BV) van het pand, zoals gedefinieerd in het protocol van het EPC.

Voor de details van het tarief kan U kijken op de pagina Tarief.
Deze prijzen zijn inclusief verplaatsingskosten, exclusief BTW.

Ik hoop U hiermee een inzicht gegeven te hebben in de diensten die ik lever. Indien U vragen of opmerkingen heeft kan U me steeds daarvoor contacteren. Indien U een persoonlijk gesprek wenst kan dit ook op korte termijn gepland worden.

 

Met vriendelijke groeten,

Franco Marsili
Senco Projects bvba
BE 0896.374.306
Sprinkhaanstraat 39 B 4
2150 Borsbeek
M 0475 271 998
immodienst@immodienst.be

Een service van Senco Projects.